Nieuwsgierig naar klantervaringen?

Tigchelaar Tegelkachels in Heerenveen publiceert in het stookseizoen regelmatig een advertorial in de Leeuwarder Courant.

Afwisselend zijn dit actueel-informatieve artikelen of de zogenaamde klantervaringen waarbij we tevreden gebruikers van onze Tigchelkachels en Tigchel finovens aan het woord laten. Wij ontvangen hierop altijd positieve reacties; lezers en (aspirant-)kopers stellen het op prijs dergelijke klantervaringen te mogen lezen.

Lees meer

Terug naar overzicht