Vragenvuur

De meest gestelde vragen...

Kijk hier voor de meest gestelde vragen en de antwoorden hieronder. Is uw vraag/antwoord er niet bij, stel hem dan gerust aan ons. We zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.

Kijk voor meer (technische) informatie ook op de pagina Duurzaamheid of vraag de brochure bij ons aan.

  • Verschil met stalen kachels

Wat is het verschil tussen een metalen houtkachel en een Tigchelkachel?

Groter warmterendement
Er zijn vele verschillen, maar hét grote verschil is het warmterendement. Van de verbrandingswarmte in een Tigchelkachel of een Tigchel finoven wordt 92% opgeslagen. Slechts 8% verdwijnt door het rookkanaal naar buiten. Van deze opgeslagen warmte blijft 95% beschikbaar voor de te verwarmen ruimte.

Bij het stoken van een metalen houtkachel zijn de houtblokken zomaar "op". De kachel moet voortdurend worden bijgevuld. Het opwarmen van een kamer gaat weliswaar snel (dan wel kortstondig heet), maar door het korte traject binnen de kachel verdwijnt een groot deel van de warmte via de schoorsteen. Dit betekent een  laag warmterendement. Om de warmte enigszins gelijk te houden, wordt het vuur regelmatig onderdrukt zodat het gaat smeulen. Dit heeft echter als groot nadeel dat er veel rookontwikkeling optreedt. Niet alleen dringt de rook (en dus ook stank) uw woonruimte binnen, ook buiten zien we dan veel rook uit de schoorsteen komen. En rook betekent onverbrand houtgas en daarmee energieverlies. Met andere woorden: hoe meer rook u ziet, des te meer energie er verdwijnt via de schoorsteen.

In onze kachels wordt een kortstondige hoge temperatuur ontwikkeld in de stookkamer. De rookgassen leggen een lang traject af alvorens ze de kachel verlaten. Op die manier wordt veel warmte verzameld en een hoog warmterendement bereikt. De steenmassa van onze kachels slaat alle hitte op. De buitenkant wordt nooit heet maar "aaibaar warm".

Beheersbare warmte
Een ander belangrijk verschil is de geleidelijke, beheersbare stralingswarmte. De hitte van een houtgestookte metalen kachel (of van een open haard) is alleen beheersbaar door het vuur te onderdrukken tot smeulend vuur. De warmte van een Tigchelkachel of een Tigchel finoven is daarentegen wel beheersbaar: de temperatuur van de warme stenen wanden verschilt slechts weinig van de temperatuur in uw kamer. Daardoor geven onze kachels hun warmte geleidelijk af.

 

Kan ik met de stookdeur open stoken ?

Nee, dat raden wij ten zeerste af.

De unieke werking van de Nozzels in de stookkamer gaat dan verloren en daarmee het warmterendement. Er is dan immers geen sprake meer van optimale, schone verbranding. Bovendien zult u rookoverlast in uw woonruimte ervaren. Daarnaast is het risico groot dat u uw woonomgeving, dus uw buren, opzadelt met houtrookoverlast.

Is een accumulerende kachel goed regelbaar?

Jazeker. Sterker nog: een Tigchelkachel of een Tigchel finoven is zelfregulerend. De temperatuur van de warme stenen wanden verschilt slechts weinig van de temperatuur in uw kamer. Daardoor kan een Tigchelkachel of een Tigchel finoven de warmte geleidelijk afgeven.

De ruimte houdt zo een constante temperatuur. Pas na vele uren zal een nieuwe stookbeurt nodig zijn.

 

 

Kan ik het vuur zien?

Ja, alle deuren zijn met glas uitgevoerd zodat u van het -relatief korte-, boeiende vlammenspel kunt genieten. De kachel geeft daar dan ook onmiddellijk een gedeelte van de warmte af, waardoor er eigenlijk geen vertragingen ontstaan. Bij de schonere houtverbranding blijft het glas ook langer schoon.

  • Milieuvriendelijk

Is een Tigchelkachel of Tigchel finoven wel een goede keuze voor het milieu?

Jazeker, mits op de juiste wijze wordt gestookt. Dat betekent dat u droog en schoon hout moet gebruiken. Daarna doen onze accumulerende kachels hun werk, namelijk het hout op een zeer hoge temperatuur verbranden. De hoge temperatuur zorgt er voor dat dit de meest schone houtstook is. Bovendien is deze verbranding CO2-neutraal. Met een Tigchelkachel of Tigchel finoven als warmtebron wordt het milieu daarom zo min mogelijk belast.

 

Verbranden van hout, is dat ook groene energie?

Ja, want hout is geen fossiele brandstof. Aardgas, kolen en olie zijn dat wel.

Bij het verbranden van hout komt weliswaar ook CO2 vrij, maar wel evenveel als de bomen hebben opgenomen toen ze nog in het bos stonden. Dat houdt elkaar in evenwicht. Met andere woorden: met het verbranden van hout is er geen toename van CO2.

Wel is het van belang om de oorspronkelijke bossen met rust te laten en zoveel mogelijk hout te gebruiken dat nergens anders (meer) geschikt voor is, bijvoorbeeld streekhout.

Wat wordt bedoeld met 'de schoonste manier van hout verbranden’?

Dit betekent dat er slechts minimale uitstoot van fijnstof plaatsvindt. De stookkamer van een Tigchelkachel of Tigchel finoven speelt hierbij de hoofdrol. In deze stookkamer zorgt een zeer hoge temperatuur ervoor dat al het hout volledig wordt verbrand. Het bewijs is dat er slechts weinig as achterblijft en amper rookuitstoot. Daarom noemen we dit 'de schoonste manier van hout verbranden’.

 

  • Bouw

Kan onze open haard worden omgebouwd naar een Tigchel finoven?

Ja, dat is mogelijk in de meeste gevallen. Uiteraard moeten we dit ter plaatse bouwtechnisch beoordelen. De bestaande fundering kan worden gebruikt voor een Tigchel finoven. Bovendien kan in veel gevallen ook het bestaande rookgasafvoerkanaal worden benut.

Is elke schoorsteen geschikt voor een Tigchelkachel?

De minimale doorsnede van een schoorsteen moet 15 cm zijn. De Tigchelkachel kan zowel op een achteraansluiting (op verschillende hoogtes) als op een bovenaansluiting. Als aanleg van een nieuwe schoorsteen niet mogelijk is, dan kan een Tigchelkachel ook op een muurrooster worden aangesloten. De "trek" vindt dan plaats via een ventilator. Deze kan zowel aan de buitenmuur als op het dak worden bevestigd. Wel is dan een elektrische aansluiting in de buurt van de kachel een vereiste.

Bij een adviesbezoek bespreken wij graag de verschillende mogelijkheden met u.

Heeft een Tigchelkachel een aparte luchtaanvoer nodig?

Dit is niet bij elke woning noodzakelijk; e.e.a. is afhankelijk van uw situatie.

  • Bij oudere woningen is een raam op een kier voldoende. Het verbranden van hout en het "natuurlijk" ventileren vindt dan tegelijk plaats. Na de stooksessie kan het raam weer dicht.
  • Met een balansventilatiesysteem kan het raam ook op een kier of de luchtaanvoer vindt plaats via een ventilatierooster. Na de stooksessie kan het raam of rooster weer dicht en neemt het balansventilatiesysteem het ventileren weer over.
  • Een aparte aanvoerbuis is wel aan te bevelen in woningen met een mechanisch afzuigsysteem (=ventileren op basis van onderdruk). De luchtaanvoer naar de kachel kan dan bijvoorbeeld vanuit een goed geventileerde kelder of kruipruimte plaatsvinden dan wel via een doorlopende grondbuis in de kachel komen.

Kan het gewicht van een Tigchelkachel op een houten vloer staan?

In veel gevallen kan dat zonder problemen. Uiteraard kijken we eerst naar de conditie van de vloer voordat we een kachel van 600-800 kg plaatsen. Indien nodig kunnen een paar ondersteuningen uitkomst bieden.

Voor de zwaardere Tigchelkachels van 1000-1200 kg is een betonnen vloer noodzakelijk. Natuurlijk kunnen wij ook een nieuwe fundering aanbrengen.

Hoe lang duurt de bouw van een Tigchelkachel of Tigchel finoven?

Een Tigchelkachel wordt vaak al in een halve dag opgebouwd. Met een paar bijkomende werkzaamheden is de klus in één werkdag geklaard. Het bouwen van een "op maat" Tigchel finoven kan meerdere dagen (5-8) in beslag nemen. Dit is afhankelijk van de grootte en het ontwerp.

  • Stoken met hout

Welke houtsoort kan het beste in een Tigchelkachel of Tigchel finoven worden verbrand?

In principe zijn alle houtsoorten geschikt, mits schoon en goed gedroogd, dit betekent een vochtigheid van maximaal 15%.

Als het hout schoon en goed gedroogd is, zijn alle houtsoorten geschikt.

De feitelijke verbrandingswaarde van alle houtsoorten gaat per kilogram.

Kijk voor meer uitgebreide informatie op de onderstaande stookwijzer.

Kan er ook met iets anders dan hout in een Tigchelkachel worden gestookt?

Nee. Tigchelkachels en Tigchel finovens zijn ontwikkeld voor het optimaal verbranden van hout. Onze kachels zijn geen allesbranders, de speciale stookkamer is alleen geschikt voor goed gedroogd hout. De lichte houtsoorten genieten daarbij de voorkeur boven de hardere houtsoorten.

Het stoken met briketten is wel mogelijk.

Kan ik hout nadrogen in de kachel?

Nee, dat is zeer onverstandig.

Als u hout nadroogt in een nog warme kachel, kan het hout spontaan gaan ontgassen met het risico op een ontploffing. Bovendien koelt de kachel zeer sterk af door het verdampen van vocht. Per saldo boekt u er geen enkele winst mee.

U kunt uw brandhout het beste volledig buiten drogen. Daags voordat u het stookt, haalt u het hout naar binnen (in de woonkamer) om het optimaal te laten acclimatiseren.

Het al jaren opgeslagen hout is niet droog, wat nu?

Hout dat een vochtigheid heeft dat hoger is dan 15% geeft geen optimale verbranding. Het warmteresultaat is dan vaak teleurstellend. Vooral bij harde houtsoorten is "door en door droog" vaak lastig te realiseren. Lichte soorten brandhout drogen veel sneller en kunnen binnen een jaar winddroog zijn, mits gekloofd en open opgestapeld.

Te vochtig hout gaat tijdens het stoken "sissen"; het hout gaat schuimen, net alsof het kookt.

Meten is weten. Daarom ontvangt u van ons een vochtigheidsmeter bij aanschaf van een Tigchelkachel of Tigchel finoven.

Meer informatie kunt u vinden in de bijlage Houtvoorbereidingen.

  • Overige vragen

Is een Tigchelkachel of een Tigchel finoven geschikt voor elk huis?

Ja, in principe wel. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de afmetingen van uw huis of de woonruimte en ook van de mate van isolatie. In een goed geïsoleerd huis leveren onze houtkachels een belangrijke warmtebijdrage.

Ik ben de hele dag niet thuis, is dan bijvoorbeeld een Tigchelkachel wel geschikt?

Geen probleem. Terwijl u weg bent, houdt de Tigchelkachel uw woonruimte op een constante, aangename temperatuur. En dat is prettig thuiskomen.

Kunt u ook bij ons langskomen?

Bij voorkeur nodigen wij u uit in onze showroom om u de verschillende modellen en kleuren te tonen. Ook kunt u in onze showroom een aantal brandende kachels zien. U ziet en voelt dan zelf de sfeer van houtvuur en natuurlijk de heerlijke stralingswarmte. Tijdens uw bezoek informeren wij u over diverse mogelijkheden. Wel is het raadzaam een afspraak te maken.

Kunt u direct een prijsopgave maken?

Ja, we kunnen direct een prijsindicatie geven.

Is er veel onderhoud nodig?

Nee, zowel de Tigchelkachel als de Tigchel finoven vragen erg weinig onderhoud. Om de 2-5 jaar kunnen wij voor u een controle uitvoeren en de kachel schoonmaken. Het is aan te raden dit eenmaal in de 3 jaar te herhalen, afhankelijk van uw stookgedrag.

De rookgasafvoer (de schoorsteen) moet wel ieder jaar worden geïnspecteerd en geveegd. Dit veegstof moet in zijn geheel worden verwijderd.