Oeps!

Onlangs ontvingen wij de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) naar aanleiding van een ingediende klacht, gericht tegen een reclame van ons.

Dit betrof de advertorial in de Leeuwarder Courant van 29 februari 2020.

Naar het oordeel van de voorzitter van de Reclame Code Commissie moet deze advertorial als een milieuclaim worden aangemerkt als bedoeld in de Milieu Reclame Code (MRC). En daaruit volgt : “Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan het bewijsmateriaal”. Naar het oordeel van de voorzitter van de RCC zijn de begrippen/beweringen ‘schone houtstook’ en ‘schone houtkachel’ absolute claims. De voorzitter van de RCC is van mening dat de juistheid daarvan niet is aangetoond. Wel vindt de voorzitter van de RCC dat Tigchelaar Tegelkachels voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de houtstook in onze accumulerende houtkachels relatief weinig luchtvervuiling veroorzaakt. Desalniettemin oordeelt de voorzitter van de RCC dat daarom het absolute begrip ‘schoon’ niet mag worden gebruikt want er is immers wel enige - zij het minimale - fijnstofemissie.

In het kader van het gebruik van de Zwitserse stookmethode met onze accumulerende houtkachels acht de voorzitter van de RCC het aannemelijk dat de kans op overlast voor de omgeving gering is. Echter, het begrip 'nihil' is in dit verband eveneens te absoluut gesteld.

Wij begrijpen dit oordeel van de voorzitter van de RCC: bij het begrip ‘schoon’ kan ten onrechte worden gedacht dat er geen sprake is van een zekere emissie bij houtstook in onze houtkachels. De bewering ‘schone houtstook’ is dan ook te scherp geformuleerd, zo concluderen wij achteraf, met voortschrijdend inzicht. Ook het begrip 'nihil' kan de indruk wekken dat er in het geheel geen emissie plaatsvindt, terwijl er wel sprake is van enige emissie. Het was beter geweest om in dit verband te spreken van 'minimale' emissie.

De voorzitter van de RCC heeft in zijn uitspraak ons de aanbeveling gedaan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Uiteraard nemen wij deze aanbeveling ter harte. Waarvan akte!

U kunt hier de gehele uitspraak van de RCC d.d. 5 juni 2020 nalezen.

De voorzitter heeft in zijn oordeel gebruik gemaakt van ons verweerschrift d.d. 16 maart 2020. Onderstaand vindt u dit verweerschrift inclusief enige relevante bijlagen:

Verweerschrift Tigchelaar Tegelkachels Heerenveen

Bijlage 1: Kennisdocument STAB (Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen) "Gezondheids-en hindereffecten door houtkachels van particulieren september 2019
Bijlage 2: Brochure WARM in Nederland
Bijlagen 3: Test summary Tigchelkachel 6D, 8D en Tigchel finoven 18 en 32
Bijlagen 4: Energielabels Tigchelkachel 6D, 8D, 10D en Tigchel finoven 18 en 32
Bijlage 5: Testrapport SGS Tigchelkachel 8D (tevens geldend voor Tigchelkachel 10D)
Bijlage 7: Houtkachels en fijnstof, hoe zit dat? Nieuwe generatie houtkachels troef voor klimaatbeleid/Zonnearc.be


Terug naar overzicht